Return to site

Sådan kan Helle Thorning smadre Løkke til næste valg

Her er en tale som Helle Thorning frit kan vælge at bruge, hvis hun vil. Bruger hun den, vil hun smadre Løkke ved næste valg.

"Tak for invitationen til at tale. Det er altid spændende at dele nye visioner som politiker. Så lad mig starte lige på og hårdt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at krisen ikke er forsvundet.

Hvad der har fremstået uklart og som alle danskere må forstå, er at krisens ankomst har markeret et opbrud med en verden som ikke kommer igen.

Før krisen levede vi i en verden af lykkelig overflod, hurtigt forbrug, hurtige fortjenester, en brug-og-smid-væk kultur som skabte vækst og stor efterspørgsel på nye varer og materialer.

I dag er verden en anden. Ikke en dårligere verden. Men en anden verden.

Krisen har sat ind og lammet vores selvforståelse. Hvem er vi? Er der overhovedet brug for os i en global verden? Er vi så dygtige som vi går rundt og tror? Er vores tilværelse langtidsholdbar?

Gode spørgsmål. Sunde spørgsmål som en smart og kærlig befolkning bør spørge sig selv.

Men hvad er den samlede retning vi skal følge, for at svare på de spørgsmål? Hvordan skal krisen håndteres fremadrettet?

Vi skal håndtere vores situation, denne tid i verden hvor vi er blevet sat at leve i, ved at mande os op til udfordringen; ved at skifte vores duknakkede holdning til den store verden ud med helt nye måder at indgå i verdenen og skaber løsninger til den.

Krisen skal ikke tænkes som noget der skal bekæmpes. Krisen markerer et paradigmeskift og en indgang til en ny tidsalder.

Tager vi en dyb indånding, så er vi jo alle sammen godt klar over at verden af i går, den måde vi levede og arbejdede på, ikke løser de problemer vi står over for i dag. Det skal vi handle på. Det skal vi gribe. Kører vi videre i samme rille som før krisen, er vi for alvor fortabte som samfund, ikke bare i Danmark men i hele vesten.

Hvad består den nye tidsalder af?

Jeg vil gerne nævne 3 ting.

Først og fremmest er det en tidsalder der prioriterer vækst i arbejdspladser højere end vækst i materiel forbrug.

Hvad betyder det?

Det betyder for det første, at helt nye måder at producere og forbruge skal introduceres; måder der kræver omfattende genanvendelse af materialer for netop at minimere brugen af stadig mere bekostelige materialer i vores samfund.

Eksempelvis kan et produkt fra en dansk virksomhed blive lejet til slutbrugere frem for at blive solgt. Dette arbejdes der allerede med i den danske tøjindustri for at bevare kontrollen over de anvendte materialer. Dermed kan et dansk produkt blive anvendt til flere slutbrugere men uden at producere mere; samme vækst, men med lavere omkostninger til opkøb af materialer.

Sådanne systemer kræver en høj grad af opfindsomhed og nye måder at styre processer på. Og det bringer mig til vigtigheden af flere arbejdspladser.

Den grad af opfindsomhed der er brug for, for at skabe det samme med mindre materialer, kalder på helt nye typer arbejdspladser. - Arbejdspladser med kompetencer som for alvor for brug af den høje grad af uddannelse som vores uddannelsessystem skal være med til at producere. Når først opfindsomheden til at minimere materialer i nye processer og servicesystemer slippes løs er der brug for tusindvis af nye arbejdspladser der anvender deres kompetencer på en måde der matcher et marked og en verden i det 21. århundrede.

Dette var det første led i den nye tidsalder efter krisen: at prioritere vækst i arbejdspladser frem for vækst i materiel forbrug.

Et andet led i den nye tidsalder er at sikre nye fabrikker som bygges her i landet. Nye danske fabrikker.

Vore gode liv op igennem det 20. århundrede har været altafhængig af producerende danskere. De endte med at bygge fabrikker rundt om i landet; fabrikker vi i dag finder de samme steder i landet, men som ødelagte og faldefærdige fabrikker med smadrede vinduer og slyngplanter om skorstene.

Disse ruiner er årsagen til det samfund du nyder i dag. De ruiner skal ikke glemmes som fortidslevn. Stopper vi med at være producerende danskere, stopper vores udvikling. Er vi ikke i stand til at udvikle os, er vi ikke i stand til at overleve. Sådan har det altid været i menneskets samfund såvel som i dyrenes rige med den samlende og enkle betegnelse: evolution.

Hvor vi tidligere skabte varer, vi og andre i verden efterspurgte, som porcelæn, sukker og trævarer, skal vi i dag skabe produkter som verden af i dag efterspørger. Det kan være varer der giver lettere adgang til vand, det kan være varer der letter adgangen til vedvarende energi, det kan være varer der letter adgangen til at ældre lever sundt, det kan være varer der letter adgangen til at bruge materialer der kan indgå i naturens økosystem, det kan være rigtig mange af de ting, vi alle, fra da vi var helt små, ønskede at skabe i løbet af vores liv: en bedre og rigere verden.

Men hvor andre i verden i dag vil producere på den gammeldags måde, forurenende og farligt, vil vi producere på en anden måde. - En måde som intelligent kan anvende en fabriks affald som råstof til en anden virksomheds fabrik. Det sker allerede i dag enkelte steder i landet og flere lokalområdet med industrielle symbioser vil skyde frem.

Det sidste led jeg vil nævne om den nye tidsalder, som skal igangsættes og forankres i dette land, er at bygge vores samfund på opfindsomhed, innovation, fantasi, generøsitet og åbenhed. Hvor de to forrige led om materialeforbrug kontra arbejdspladser og nye fabrikker berørte anvendelse af fysiske råstoffer, handler dette led om at bruge de mentale råstoffer der findes i hvert enkelt menneske i dette land. Her tænker jeg især på råstofferne til opfindsomhed og til at sætte i gang.

Vi lever i den heldige del af verden, hvor hele vores befolkning får gratis uddannelse. Hvis de vil ha det får vores befolkning endda også penge for det. Det er uden tvivl i vores uddannelsessystem at evnen til at være opfindsom og sætte i gang yderligere skal befrugtes og realiseres. Få andre nationer har mulighed for at inspirere vores ungdom som vi har. Og inspireres skal de, for at frembringe ny viden, ny forskning og nye muligheder, som kan bringe vores samfund og hele verdens civilisation fremad.

I en verden i den nye tidsalder hvor vækst i arbejdspladser vægtes højere end vækst i materiel forbrug og hvor nye fabrikker skal bygges, er der brug for ny forskning. Ikke bare tænkt isoleret i siloer hvor naturvidenskaberne er adskilt fra socialvidenskaberne, men hvor de to tankemåder integreres fagligt og fysisk.

Sagen er den, at vi har brug for hinanden. Ikke bare under uddannelse men iblandt alle mennesker igennem hele vores liv. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for hinanden til at støtte hinanden i vores drømme om det liv vi ønsker. Vi har brug for hinanden hver gang en tanke blive til en opfindsom idé som du tør dele. Med din arbejdskollega, med din chef, med din medstuderende, med dine venner, med din mor og far. Vi har brug for hinanden. Mere end nogensinde til at skabe det samfund vi vil være stolte over at have været med til at skabe.

Jeg spørger jer nu: vil i være med?"

- - -

Løkke kan også hugge talen og bruge den selv - hvis han vel at mærke ikke bremser de nedenstående regeringsinitiativer. Talen kan derfor bruges af begge fløje efter først-til-mølle princippet.

- - -

1. Regeringen har afsat midler til et testcenter for vandteknologi.

2.Regeringen har indsat industrielle symbioser på finansloven for 2013.

3. Regeringen har iværksat en pulje for at fremme grøn innovation blandt borgere med Puljen For Grønne Ildsjæle.

4. Regeringen vil til august præsentere sin ressource-plan rettet mod at behandle affald som ressourcer.

5. Regeringen har iværksat en arbejdsgruppe for at sætte nye rammer for den arkitektoniske praksis i Danmark.

6. Regeringen har afsat midler til at bygge et nyt iværksætterhus for grøn innovation. Bygningen vil tages i brug i september i år og forpagtes af DTU.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly