Return to site

Kære Lars Løkke: Klima = Innovation

I 1925 udråbte Henry Ford ethanol til 'fuel of the future'. Han så for sig en transportsektor, hvor landbrugets restprodukter, som halm, græs og træflis, kunne bruges som betydelig energikilde til biobrændstof. Hundrede år efter og en god portion CO2 i atmosfæren, synes hans profeti endelig at gå i opfyldelse.

Bioethanol – 2. generation naturligvis – er bare én energikilde, der kan skabe fremtidens bæredygtige transportsektor. Alsidigheden i nye energikilder og energiproduktioner til biler, busser og fly, har skabt en eksplosion af nye, danske virksomheder, som vil være en del af den globale transport-revolution.

Denne tilgang til klima-løsninger der kræver at man innoverer sig ud af klima-problemet, er en tilgang regeringen intelligent kan benytte, hvis deres strategi er at vinde næste valg.

Jeg vil vove at påstå, at regeringen radikalt styrker deres chancer for at vinde næste valgkamp, ved at gøre deres klima og vækststrategi meget klar. Den skal lyde "Klima = Innovation".

Strategien er ikke radikal nytænkning for mange danske smv'er. En række små, danske virksomheder har allerede taget den til sig, og de medfølgende aktiviteter og utilsigtede konsekvenser, kan ligge kimen til skabelsen af hele industrier; blandt andet en ny grøn transportindustri.

Tanken om en strategisk og helhjertet offentlig satsning på klima-innovation er heller ikke ny, set fra et internationalt perspektiv. Da regeringen i Sydkorea skulle modsvare finanskrisen, blev 81% af deres stimuluspakke afsat til nye, grønne innovationsprojekter. Det inkluderer investering i blandt andet solceller, vindkraft, bølgekraft og en grøn transportsektor. Regeringen i Kina afsatte 38% af deres stimuluspakke til grønne innovationsprojekter og i USA er tallet 12%. I Danmark er tallet, i følge Concito, tæt på 0%.

Billedet er symptomatisk for, hvordan det offentlige i København håndterer klimaudfordringerne og de tilhørende innovationspotentialer, der venter på at blive skudt i gang rundt om i Danmark.

Sagen synes at være lige til højrebenet. Vi må ikke glemme, at vi står overfor gigantiske udfordringer, hvor hele industrier er i opløsning. For igen at tage transportindustrien som eksempel, så regner analytikere i USA med, at ikke ét bilfirma ud af De 3 Store vil eksistere om ti år. I stedet vil en række små amerikanske delkomponent-udviklere og nye, grønne biludviklere opstå og samarbejde på nye måder – uden om de store, gamle firmaers bestyrelseslokaler.

Den grønne udvikling er på samme vis en enestående chance for små virksomheder i et lille land som Danmark. I dag er der i løbet af de sidste par år, igangsat en kaskade af biludviklere og delkomponentudviklere som arbejder på at skabe en grønt transportsektor. Stort set alle de brændstoffer der spås en lang, grøn fremtid, (brintteknologi, 2. generations bioethanol og el-transport), bliver der arbejdet på i små danske virksomheder. Virksomheder som skubber bil-udviklingen fremad, kan blandt andet være virksomheder som H2Logic, Biogasol, Amminex, IRD Fuel Cells, Lithium Balance, for bare at nævne et par stykker.

Ikke siden starten af 1900-tallet, har vi i Danmark være så mange personer der arbejder på at skabe en ny bilindustri. Og det er bare hvad der sker inden for grøn innovation inden for bilindustrien.

Problemet er, at der i dag ikke findes nogen innovationsstruktur i Danmark, som kan hjælpe de vovemodige danske erhvervsledere med at skabe fremtidens grønne arbejdspladser.

Ironisk nok har den liberale regering i Danmark ikke formået at eje den agenda, som flest vælgere – og ansatte – synes at have opprioriteret: klimaet. En af årsagerne er, at regeringen ikke i tilstrækkelig grad har formået at gøre klimaet til en positiv innovations-udfordring – hvad der ellers havde klædt klimadebatten, som stadig domineres af sortseere, videnskabs-kritikere og let-informerede journalister.

Hvor regeringen kunne have aktiveret klimaprojekter ved at blandt andet at opprioritere seriøse grønne innovationspuljer og nye, grønne kriterier for statsstøtte, er der i stedet løbende udgivet rapporter og skabt kampagner af varierende ambitionsniveauer.

Regeringen kunne - og kan stadig nå - at gøre klimaet til et spørgsmål om innovation. Blandt andet kan nye puljer etableres, der støtter klimaprojekter som kobler humanistisk og naturvidenskabelig tilgange, og som knytter privat og offentlig forskning tættere sammen på nye, klima-relevante måder.

På denne måde vil V og K stjæle troværdigheden i klimadebatten fra SF og A. V og K kan positionere sig som de seriøst aktive, der arbejder mod reelle (for)bruger-løsninger kontra et utopisk og dystopisk socialist-apparat. Og bedst af alt for blå blok; V og K ville kunne have noget at have det i, da klimaspørgsmålet i mange henseender vil blive afgjort af innovative virksomheder.

I stedet tegner det til at VK vil blive kendt som den regeringsmagt, der tabte klimavirksomhederne og klimadebatten - og dermed folkets opbakning - på gulvet med et ordentligt brag. Synd for den nuværende regering, men desværre værst for miljøet, der risikerer at se en række kommercielle klimavirksomheder lukke ned, inden de når at producere et eneste klimaprodukt, fordi deres regering ikke er dét sted, markedet og resten af verden er på vej hen.

Links:
http://usclimatenetwork.org/resourcedatabase/A%20Climate%20for%20Recovery%20Feb%2009.pdf

http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_auto

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly