Return to site

Den vigtigste rapport du vil læse i de næste 5 år

At vi lever i en mediekrise (udover en ressource-, klima-, finans- og uddannelseskrise) står for mig soleklart, når ingen danske medier i 2 måneder (2 måneder!) ikke har dækket udgivelsen af verdens første analyse af et helt lands ressourcestrømme. - Og disse strømmes fremtidsmuligheder for at skabe årlig vækst i BNP på 1,4%. - Og når det lands ressourcestrømme - det første i verden der er analyseret på denne måde - er Danmark. - Og når rapporten blandt andet er betalt af dig og mig og alle andre gode, danske skatteborgere og selskabsskatte-indbetalere.

En sådan rapport - en verdensnyhed uden sammenligning - må nødvendigvis blive nævnt på et medie. Her. Og nu.

Hvad handler rapporten om?

Den afdækker hvilke danske sektorer og brancher som har mest gavn af den cirkulære økonomi.

Hvad er den cirkulære økonomi?

Den cirkulære økonomi er en vækstforståelse som ønsker at recirkulere så mange råstoffer og materialer så lang tid som muligt i økonomien. Det sparer penge for industrier, udvider forbrugerbaser og gavner miljøet.

Hvem har skrevet rapporten?

Det har Ellen MacArthur Foundation (som støttes af Cisco, Google, H&M, Kingfisher, Philips, Renault og Unilever) og med hjælp fra McKinsey.

Hvem har betalt rapporten?

Det har primært den schweiziske fond Mava og med bidrag fra bl.a. Danmarks Erhvervsstyrelse – i sidste ende dig og mig.

(Til nørder: Hvad er forskellen på Cradle to Cradle og cirkulær økonomi?

Hvor Cradle to Cradle kræver en certificering udstedt af en enkelt virksomhed, er cirkulær økonomi et open-source videnfelt primært drevet af en fond. Sagt på en på én gang mere både kontinentalt og ideologisk måde; det første koncept er amerikansk, det andet er europæisk).

Godt. Det var lidt basal fakta. Faktabox-style.

Men hvorfor i alverden er lige denne rapport så vigtig? Der udkommer jo en masse rapporter om alt muligt hvert år?

Ja, denne rapport er vigtig. Meget vigtig. Jeg vil gå så langt som at sige (allerede her tidligt på året) at det er den vigtigste rapport du kan læse de næste 5 år.

Den omhandler alle de ressourcer du bruger hver dag i dette land. Mælken du drikker, strømmen du bruger på sygehuset, vandet i vores undergrund, tøjet du går klædt med.

Den cirkulære økonomi berører alle brancher. Og tænker virksomheder og offentlige organisationer sammen om, hvordan man kan bruge vores ressourcer bedre, så kan vækst skabes, nettoeksporten stige med 6% og op til 13.000 arbejdspladser skabes i Danmark, i følge rapporten.

Og hvad er så de hurtige highlights?

(Forhåbentlig kan andre medier tage den videre og mere uddybende herfra. Se desuden et link til rapporten i bunden).

Jo, de største sektorer til at drive fordel af at omlægge dele af deres produktion til den cirkulære økonomi er fødevaresektoren, byggesektoren, maskinsektoren, plastiksektoren og hospitalsektoren.

Eksempler fra fødevaresektoren er fx "øget kaskadeudnyttelse i bioraffinaderier, som udvinder en række nutraceutiske og kemiske produkter fra biprodukter og affald." Dette kan i følge rapporten "medføre en nettoværdi på DKK 2,3 - 3,8 mia. pr. år i 2035" med 20% af den nettoværdi opnåelig allerede i 2020.

Og det var bare fødevaresektoren.

- - -

Hvorfor går man så ikke bare i gang?

Joh, der er også en række barrierer.

Den største barriere som rapporten peger på, er interessant for en virksomhed som vores. Og vi arbejder ikke engang med industri. Vi arbejder med service.

Den største barriere er nemlig "Custom and habit: ingrained patterns of behaviour by consumers and businesses." (Se rapporten s. 43-44).

Det overrasker mig faktisk. At det er adfærd - ikke økonomisk rationale - der er den største udfordring.

Rapporten peger på at der er brug for helt nye værktøjer og metoder, for at skabe en dialog på arbejdspladserne og i det offentlige om ressource-cirkulationen i samfundet. Ét sådant værktøj kunne være et Social Impact Tool, som jeg selv har haft en finger med i spillet for at medudvikle og som blandt andet har været anvendt af Københavns Kommune, Vestforbrændingen og Gehl Architects. Se mere om adfærdspåvirknings-værktøjet her.

Desuden er her en række danske virksomheder og organisationer, som er interessante at kende til, hvis man vil vide mere om den cirkulære økonomi:

Ouroboros

Novitas Innovation

Copenhagen Resource Institute

Ekokem

Omstilling Nu

KL

Erhvervsstyrelsen

Og vil du have real life erfaring (og ikke bare folk der rådgiver om fænomenet), så er her en liste over danske virksomheder, som er nævnt i en anden (og om muligt endnu mindre omtalt) rapport udgivet af Nordisk Ministerråd i 2015:

Vigga

Agito Medical

Xella Danmark

Arla Foods

GH Form

Plus Pack

Læs mere om casene her:

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852029/FULLTEXT01.pdf

Eller tag direkte fat i virksomhederne.

- - -

Rapporten fra Ellen MacArthur Foundation – som du BØR læse inden for de næste 5 år:

https://www.evm.dk/publikationer/2015/15-11-25-cirkulaer-oekonomi

Social Impact Tool baggrundsnotat:

https://www.scribd.com/doc/299163677/Baggrundsnotat-om-Social-Impact-Tool

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly